Έργα

Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του Κάστρου Χίου (από Προμαχώνα Γ έως και τη Δυτική Πύλη)», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 1.200.000,00€ και λήξη...

Το έργο με τίτλο «Ανάδειξη Νότιας πτέρυγας κελιών στη Νέα Μονή Χίου» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 700.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Δεκέμβριο...

Το έργο με τίτλο «Επανάχρηση τεμένους Χαμηδιέ στο Κάστρο της Χίου» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 400.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Οκτώβριο του 2020....

Το υποέργο με τίτλο «Ανασκαφική έρευνα στους ακάλυπτους χώρους του Γαλλικού Κολεγίου Χίου» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΠΔΕ της Περιφερείας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 130.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη τον Ιανουάριο του 2020. ...

Το έργο με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης μεσαιωνικού Πύργου στο Πυργί της Χίου» έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 40.000,00€....

Το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωμένου οικισμού του Αναβάτου» έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, με προϋπολογισμό 700.000,00€ και προβλεπόμενη λήξη το Δεκέμβριο του 2020....

Το Κάστρο της Χίου αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της πόλης της Χίου και το σπουδαιότερο οχυρωματικό μνημείο του νησιού. Το τμήμα του χερσαίου τείχους που θα αποκατασταθεί από τον Προμαχώνα Α έως και τον Προμαχώνα Γ είναι το πιο προβεβλημένο τμήμα του μνημείου, άμεσα ορατό από το λιμάνι της πόλης...

Η συντήρηση των μαρμαροθετημένων δαπέδων στο Καθολικό της Νέας Μονής Χίου θα αναδείξει σπουδαία έργα τέχνης της βυζαντινής εποχής που ανήκουν σε ένα μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco....

Στο πλαίσιο του έργου θα συντηρηθεί και θα αναδειχθεί ο τοιχογραφικός διάκοσμος των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων που καλύπτει το βυζαντινό τμήμα του ναού του Αγίου Γεωργίου, σημαντικού μνημείου του 11ου αιώνα....

«Επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών» του έργου «Τροφοδοσία δεξαμενών Ψαρόπετρας από πηγές Καρυδιάς, Στρατηγάτου και Αγ. Τριάδας και αντικατάσταση δικτύου τροφοδοσίας δεξαμενής Καμίνι από αντλιοστάσιο Αλωνάκια»...