Έργα

Στο πλαίσιο του έργου θα συντηρηθεί και θα αναδειχθεί ο τοιχογραφικός διάκοσμος των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων που καλύπτει το βυζαντινό τμήμα του ναού του Αγίου Γεωργίου, σημαντικού μνημείου του 11ου αιώνα....

«Επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών» του έργου «Τροφοδοσία δεξαμενών Ψαρόπετρας από πηγές Καρυδιάς, Στρατηγάτου και Αγ. Τριάδας και αντικατάσταση δικτύου τροφοδοσίας δεξαμενής Καμίνι από αντλιοστάσιο Αλωνάκια»...

Το έργο «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης Χίου από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+750» συμπίπτει με την πορεία του ποταμού Παρθένη από τη γέφυρα της οδού Βερίτη ως το γεφύρι επί της Λεωφ. Ενώσεως (παραλιακός δρόμος πόλης – αεροδρομίου)...

Το έργο «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης Χίου – Τμήμα Δ΄ » προβλέπει την σύνδεση από την περιοχή Λατόμι ως την οδό Χίου-Καρδαμύλων και είναι εντός του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Χίου...