Έργα

Το έργο «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης Χίου από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+750» συμπίπτει με την πορεία του ποταμού Παρθένη από τη γέφυρα της οδού Βερίτη ως το γεφύρι επί της Λεωφ. Ενώσεως (παραλιακός δρόμος πόλης – αεροδρομίου)...

Το έργο «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης Χίου – Τμήμα Δ΄ » προβλέπει την σύνδεση από την περιοχή Λατόμι ως την οδό Χίου-Καρδαμύλων και είναι εντός του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Χίου...